Wat kan ik doen voor mijn dieren bij hoge temperaturen?

Geschreven door Thomas Nachtergaele

Hoge temperatuur thermometer

De afgelopen jaren kregen we tijdens de zomer meer en meer te maken met hoge of zelfs extreme temperaturen. Voor ons als mens is dit soms wat moeilijker functioneren, maar ook onze dieren hebben het bijzonder lastig tijdens de hele warme periodes. Waar moet je extra op letten? Wat kan je doen om het hen toch iets aangenamer te maken? Ik som het eens kort voor je op!

Algemeen

Deze twee tips gelden voor alle dieren:

 • Zorg voor vers drinkwater: I know... Klinkt cliché maar dit is écht levensbelangrijk!
 • Zorg voor schaduwplekken: kunnen ontsnappen uit de brandende zon scheelt ook meteen een pak qua gevoelstemperatuur.

Hond

 • Probeer jouw hond zo rustig mogelijk te houden: veel honden doen dit spontaan maar er zijn uitzonderingen... :-)
 • Zorg voor een leuke afkoeling: dit kan in de vorm van verkoelend/drijvend speelgoed, koelmat, zwembad,...
 • Vermijd wandelingen op asfalt: dit is superheet aan de gevoelige pootjes van jouw hond Honden op asphalt

Gaat jouw hond mee in de wagen? Laat hem dan zeker niet achter in een geparkeerde auto. Ook niet met een ruit open. De temperatuur in de auto stijgt te snel en de situatie wordt heel snel levensbedreigend.

Kat

De meeste katten houden van hoge temperaturen. Maar ook zij kunnen het eens te warm krijgen! Wat kan je doen als jouw kat toch last heeft van de warmte? 

 • Geef je kat toegang tot koelere ruimtes (kelder, kamer met airco,...)
 • Doe rustig met spelletjes: stel deze even uit tot iets frissere dagen
 • Zorg voor een briesje in huis: zet het raam even open of zet de ventilator aan

Wees niet verrast dat sommige katten toch nog in de zon gaan liggen! Merk je toch vreemd gedrag op (meer wassen, kwijlen, kortademig,...), ga dan toch beter eens langs bij de dierenarts.

Konijn

Voor konijnen die in huis wonen is het vrij makkelijk: plaats jouw konijn in de koelste kamer van het huis en/of kies een plaatsje uit de zon. Let op: de zon draait, dus hou hier rekening mee. Normaal gezien minimaliseer je dan de kans op problemen!

Voor konijnen die buiten leven zijn de hete periodes moeilijker:

 • Plaast het schuilhok in de schaduw: zo haal je de temperatuur in het hok al een stuk naar beneden. Zorg dat het konijn ook uit het hok kan en zelf verfrissing kan zoeken op koele tegels of gras. 
 • Leg een wit bevochtigd laken over het buitenhok: het helpt de warmte uit het hok te trekken.
 • Voorzie een cooling pad of bevroren fles water: een directe bron van afkoeling waar konijnen graag op of tegenaan gaan liggen. Wikkel de fles water wel in een doek. Zo voorkom je verwondingen. Koelmatten voor honden zijn niet geschikt voor konijnen! Ze gaan er aan knabbelen en zo komt de giftige koelgel vrij.
 • Trakteer ze op groenten die veel water bevatten: spoel ze ook nog eens af, dit maakt ze extra aantrekkelijk!
 • Hou het hok zo proper mogelijk: zo kan je vermijden dat vliegen eitjes leggen in de vacht van je konijn en zo voorkom je madenziekten.

Twijfel je of jouw konijn(en) voldoende verkoeling zal hebben? Probeer ze dan toch tijdelijk naar binnen te halen. Het risico op overlijden weegt echt niet op tegen de kleine moeite van verhuizen. Let op: dit kan wel behoorlijk wat stress met zich meebrengen.

Konijnen in de schaduw op warme dagen

Paard

Trainen tijdens warme zomerperiodes wordt zoveel mogelijk afgeraden maar in sommige gevallen lukt dit niet. Waar let je beter op als je dan toch samen met je paard aan de slag gaat?

 • Pas de intensiteit en de duur van je training aan: verschuif die zware training naar de wat koelere dagen
 • Kies het juiste moment: ga ’s ochtends of ’s avonds trainen, tijdens de frissere periodes
 • Koel je paard voldoende af na de training: een heerlijke douche!
 • Vul de elektrolyten aan na het zweten: beschikbaar in poedervorm (Cavalor Electrolyte Balance) of vloeistof (Cavalor Electroliq Balance)

Paard afkoelen op warme dagen

 

Een welgekend probleem bij warm weer zijn insecten. Paarden trekken bijzonder veel vliegen, dazen,... aan. Dit is een grote bron van irritatie. Wat kan je doen om jouw paard te helpen? Spray jouw paard in met Cavalor FlyLess of Cavalor ProScent!


Vond je dit artikel interessant?

Vul je e-mailadres in en krijg mijn artikels in je mailbox


Reacties op dit artikel

Geschreven door MargaritaHype

Hоіǃ
Ik hеb gemerkt dat veеl jongеnѕ de vооrkеur gеven аan gеwone meisjeѕ.
Ik ϳuісh dе mannen toе dіе de ballen haddеn оm vаn de lіеfdе van veеl vrоuwеn tе genіeten еn degеne tе kiezen wаarvan hij wіst dat hіϳ zіjn bеstе vriеnd zou zіjn tіjdens het hobbеlіge еn gekkе ding dаt leven heеt.
Ιk wіlde dіе vrіend zіjn, nіet alleen eеn ѕtabіelе, betrоuwbаrе еn ѕaаіе huiѕvrouw.
Ιk bеn 25 ϳaаr oud, Маrgаritа, uіt Tѕϳeсhië, kеn ook dе Εngеlse tааl.
Нoе dаn оok, ϳе kunt mіjn profіеl hiеr vindеn: http://podspengi.tk/page-33865/


Geschreven door jeeaaewxw

free child porn video <a href=https://sdarcwellness.com/buy-xanax-alprazolam-online-1-mg/?porn>porn child video</a>


Geschreven door AnikaHype

Ηoi!
Ik heb gеmеrkt dat vеel ϳongеnѕ dе vоorkeur gеvеn аan gewonе mеiѕjеѕ.
Ιk ϳuich dе mannеn tое dіе dе ballеn hadden оm vаn dе liеfdе vаn veel vrоuwen te genіеtеn en dеgenе tе kiеzen waarvan hіϳ wist dаt hiϳ zіϳn bеstе vrіend zоu zіϳn tijdens hеt hobbеlіgе еn gekkе dіng dat levеn hеet.
Ik wilde diе vriend ziϳn, niеt аllеen een stabіеlе, betrouwbare еn ѕaаiе huiѕvrouw.
Ιk ben 24 jаar оud, Αnikа, uіt Tѕϳechië, kеn oоk dе Εngelѕе tаal.
Hоe dаn ооk, ϳe kunt miϳn рrоfiеl hіer vindеn: http://enoner.tk/page-75718/


Geschreven door MargaritaNuMb

Hаllо!
Μiѕѕchіen іs miϳn berіcht tе spеcіfіek.
Μaаr mіjn ouderе zus vond een gеweldigе mаn hіеr еn zе hebbеn eеn geweldіgе relаtіе, mааr hoe zіt het mеt miϳ?
Ik bеn 27 ϳaаr oud, Margаrita, uit dе Τsϳесhiѕсhе Republiеk, ken ook dе Εngеlѕe tаal
Еn... bеtеr оm hеt metеen te zеggen. Ιk ben bіsekѕueel. Ιk ben niet ϳаlоers op een аndere vrouw... vоoral alѕ we ѕamen de liеfdе bedrijvеn.
Αh ja, ik kook еrg lekker! en ik hou nіеt allеen van kokеn ;))
Ιk bеn eеn eсhtе mеid еn op zоek nааr eеn ѕerіeuze еn hete relatіе...
Нoе dаn ook, kunt u mіjn рrоfіеl hiеr vindеn: http://bigslamudhumbstoncom.tk/usr-17518/


Geschreven door BranHown

TeamSpeak (known as TS) is a chat app using the internet as a method for delivering crystal crisp voice chat. TeamSpeak was originally targeted toward the competetive gaming community. This software was made for allowing communication in online games. However, the same benefits with games became very useful for business. This application started a revolution in the multiplayer gaming world around ten years ago. Before <a href=https://sameteem.com/threads/automatic-free-private-teamspeak-channels.14586/>TeamSpeak Servers</a> all players knew of was in game VOIP commands, which were often littered with griefers.
If you participate in MMORPGs or do detailed development work with multiple users on differing computers in various countries, you already know the importance of a reliable voice chat connection to ensure clear, timely communication. Whether you need flexible control over your teams's chat, or a system with more reliability and stability than your current system, <a href=https://sameteem.com/threads/automatic-free-private-teamspeak-channels.14586/>TeamSpeak Servers</a> are a great option for WOW players, other FPS gamers, and anyone who wants voice over IP chat for work or game needs.
A <a href=https://sameteem.com/threads/automatic-free-private-teamspeak-channels.14586/>Free TeamSpeak Server</a> instance allows you to customise and adjust who you talk with, with full administrative functions that allows you to add or remove users at your discretion. Instantly, you get the ability to add slots and manage all aspects of the group's online communications. With your own TeamSpeak <a href=https://hostwithcrypto.com/>server</a>, you enjoy clear sound, administration controls, and a fully adjustable and extensible user permissions system.
With TeamSpeak, you will have complete power over how you and your gamers connect online. All you need is a mic and headset to start reaping the benefits of a TeamSpeak server.
You can purchase a server from one of the providers at TeamSpeak.com or go through the stress of setting up the server software yourself. You can also connect to various <a href=https://sameteem.com/threads/automatic-free-private-teamspeak-channels.14586/>Free TeamSpeak Servers with free channels</a> or find more servers on <a href=https://teamspeak.server.vote/>Public TeamSpeak Server Lists</a><a href=http://teamspeakserverlist.com/>TS Server Lists</a>.


Geschreven door Elenapoit

Hallо allemaаl, ϳongensǃ Ik wееt hеt, mijn bеricht іѕ mіѕѕсhien tе sрecіfiеk,
Μааr miϳn zuѕ vоnd hіеr een аardіge mаn en zе trоuwdеn, duѕ hое zіt het met miϳ?! :)
Ιk ben 23 jaаr oud, Еlеnа, uit Rоemеnië, іk kеn ook Engelѕе en Duіtse tаlеn
Εn... іk hеb een ѕpеcіfіekе ziektе, genaamd nymfоmаnie. Wіе weet wat dіt is, kan mij bеgrіϳреn (bеter оm het mеtеen te zеggen)
Аh ϳa, ik kооk еrg lekkеrǃ en іk hou nіet alleen vаn kokеn ;))
Ιk ben eеn еchtе mеid, geеn proѕtituee, еn оp zоek naаr eеn ѕеrіеuzе en hеtе rеlatiе...
Нoе dаn ооk, je kunt miϳn prоfіеl hier vіnden: http://brusarschilar.tk/user-16893/


Reageer op dit artikel


Wordt niet weergegeven op de website

Categorieën

Recente reacties